Egymillió Forintból valósulhat meg “A felsőoktatásban tanuló mérnök és informatikus hallgatók innovációs kultúráját fejlesztő program” az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetben!

A Nemzeti Tehetség Program keretében sikerrel pályázott Dr. Bak Árpád egyetemi docens, így egymillió Forintból valósulhat meg “A felsőoktatásban tanuló mérnök és informatikus hallgatók innovációs kultúráját fejlesztő program” Szombathelyen az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetben!

“Az innovációval kapcsolatos tehetséggondozás a műszaki és informatikai területeken kiemelt fontosságú”

Dr. Bak Árpád szerint : ma már általánosan elfogadott álláspont, hogy a tehetség a gazdaság egyik legértékesebb eleme, annak hajtóereje. A szakemberek világszerte keresik a tehetségek felfedezésének, azonosításának, kibontakoztatásának és gondozásának módszereit, hogy az innováció, a K+F területen érdekelt vállalkozások és a gazdaság szolgálatába állítsák munkájuk eredményeit.

A résztvevők innovációs készségeinek fejlesztése érdekében az innovációhoz elengedhetetlen kreativitást segítő módszereket sajátítanak el, megismerkednek az innováció alapfogalmaival és folyamataival. Ezen túl esetismertetéseken keresztül önálló kutatási projektjük keretében dolgoznak fel megtörtént innovációs eseteket és szimulált innovációs folyamat keretében lépésről-lépésre átélik az innovációs folyamatot.

A program célja:

A Műszaki Intézetben a programunk célja: a szombathelyi felsőoktatásban gépészmérnöki és a informatikai területen tanuló hallgatók körében az innovatív vállalkozások alapításával kapcsolatos ismeretek bővítése, amely elősegíti a komplex innovációs folyamatokkal összefüggő szemléletformálást, az új ötletetek sikeres piaci megvalósítását (pl. startup, kockázati tőke) érintő finanszírozási és pénzügyi tájékozottság növelését, a tudatos és felelős innovációs projektek tervezésének módszereinek elsajátítását.

Workshop szervezése, mintegy az alábbi témakörökben:

 1. Az innováció alapgondolata, az innováció fejlődése
 2. Az innovációval kapcsolatos fogalmak értelmezése
 3. Az innovációs folyamatok természete
 4. Az innovációmenedzsment lényege
 5. Az innovációs folyamatok finanszírozása
 6. A termékinnováció sajátosságai
 7. Az innováció marketing kapcsolata
 8. Tudásmenedzsment összetevői
 9. A szellemi tulajdon használata és védelme
 10. A műszaki fejlesztés összetevői és hatótényezői
 11. Az innovációs pályázati rendszerek
 12. Az innovációs pályázatok írása
 13. Az innováció hazai és nemzetközi makrostatisztikai adatai
 14. Magyarország szerepe az innovációban, sikertörténetek

További célok:

E-learning rendszer kialakítása:

A tanulástámogató rendszerek (learning management system, LMS) segítik innovációs tanulás folyamatát, lehetővé teszik a tanulási folyamat tervezését, nyomon követését és értékelését. A tanulástámogató rendszer webalapú lesz, amelyben interakciót teremthetnek az oktatók és a tanulók, illetve tanulók és tanulók között.

Jelentkezés és regisztráció

A program a Nemzeti Tehetség Program keretében valósulhat meg!