A tanulás mellett számos közösségépítő programmal, sportolási, szórakozási és szakköri lehetőségekkel várunk.

Hallgatói kompetencia fejlesztés 

Fő cél a szombathelyi gépészmérnök képzésben résztvevő legkiválóbb hallgatók szakmai kompetenciáinak további fejlesztése a formális egyetemi duális gyakorlati képzésen túl azzal, hogy segítjük hazai és nemzetközi mérnök hallgatói versenysorozatokban a részvételüket.

A Techtogether versenysorozatban az ország összes műszaki felsőoktatási képző helye indít csapatokat, amelybe immár 2. éve a szombathelyi gépészmérnök hallgatók is bekapcsolódtak. A csapat tagjai jellemzően a duális hallgatók közül kerülnek ki, akik előzetesen többfajta mérnök feladat megoldása utána, 3 napos versenyen vesznek részt.

Diáktanácsadási szolgálat

Ez egy olyan szolgáltatás, ami javítja a hallgatók egyetemi életének a minőségét és segíti az egyetemi követelményekhez való alkalmazkodás.

  • Workshopok és előadások előre meghirdetett időpontokban, speciális hallgatókat érintő témákban.
  • Egyéni tanácsadás: amely néhány alkalomból álló beszélgetés (általában 5-6 alkalom, hetente egyszer), ahol csak hallgató és a diáktanácsadó van jelen, amelynek keretében pszichológiai és elvezetési tanácsadással segíti a hallgatókat.

Tanulás-módszertani kurzus

az első éves gépészmérnök hallgatók kezdő szemeszterének tanrendjébe került beépítésre azzal a céllal, hogy támogassuk a hallgatóinkat egyetemi tanulási, időbeosztási, módszertani jó gyakorlatainak a megtanulásában, valamint szociális beilleszkedését.

Szombathelyi gépészmérnök szakest

Folyamatos rendezvényekkel kívánjuk közösség fejlesztését megvalósítani, ebben mérföldkő volt az első szombathelyi gépész szakest hagyományteremtő megrendezése 2019. február 12-én, célunk a műszaki képzési területre jellemző selmecbányai diákhagyományok megteremtése és ápolása egyetemünkön, a szombathelyi gépész közösség erősítése. A rendezvényen több mint 140-en vettek részt, köztük oktatók, céges partnerek, külföldi és magyar hallgatók.

Tudományos Diákköri Konferencia

2018-ban megrendezésre került az első szombathelyi műszaki Tudományos Diákköri Konferencia, ahol 2 szekcióban 14 hallgató prezentálta tudományos előadását.

A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Korábban az egyetemeken egy-egy oktató vagy kutató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. A TDK kutatás eredményeinek bemutatása TDK konferenciák keretében lehetséges. A konferenciákon részt venni a végzett munkát összefoglaló dolgozattal lehet. A dolgozat beadását általában fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, a duális gyakorlatok, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciákra (OTDK) is lehet nevezni.

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás egyedülálló, legátfogóbb tehetséggondozási formája.

Folyamatosan megrendezésre kerül a szombathelyi műszaki Tudományos Diákköri Konferencia, ahol több szekcióban hallgatóink prezentálhatják tudományos munkáikat.

Mentor program

Bolyai+ Ösztöndíj keretében hallgatói és kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása. Az ösztöndíj ezáltal támogatja a kutatás szakirodalmának leírását és megvitatását mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóval, valamint alap vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozatának vagy TDK munkájának témavezetését. Az ösztöndíj hangsúlyt helyez továbbá a kutatás eredményeinek a fogadó felsőoktatási intézményen kívüli konferencián való ismertetésére, ill. ismeretterjesztő cikkek vagy interjúk publikálására.

Jelentkezés duális képzésre

Nők a mérnök pályán!

Nők a mérnök pályán!

A mérnöki pálya arról szól, hogy új dolgokat hozzunk létre, és van egyfajta kíváncsiság, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy nyitottság a nőkben, amelyek arra predesztinálják őket, hogy jó mérnökök legyenek