Következő konferencia időpontja: 2021. november 10.

Következő határidő: Jelentkezés egyoldalas összefoglalóval 2021. szeptember 22-ig

TDK jelentkezés

A TDK mozgalom

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás egyedülálló, legátfogóbb tehetséggondozási formája. A diákkör révén a hallgatók lehetőséget kapnak a tanterven  túlmutató ismeretek elsajátítására, bekapcsolódhatnak a Savaria Műszaki Intézetben (SMI) folyó tudományos kutatásokba, amely révén az átlagosnál mélyebb ismereteket szerezhetnek. Az érdeklődök munkáját nemzetközileg elismert oktatóink, kutatóink segítik, akik legkiválóbb hallgatóinknak lehetőséget biztosítanak tudományos konferenciákon való részvételre is.

Témaválasztás

A témaválasztásra vonatkozóan semmilyen előírás nincsen, mindenki érdeklődési köre alapján választhat kutatási területet. A témavezető irányításával végzett, általában fél-egyéves  kutatómunka egy tudományos diákköri dolgozatban testesül meg. Intézetünkben minden év novemberében rendezünk TDK konferenciát, amelyen a jelentkezők egy 10-12 perces előadásban mutatják be elért eredményeiket. A legsikeresebb dolgozatokat a bíráló bizottság javasolhatja a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), vagy akár elfogadhatja szakdolgozatként is. A tudományos diákkör belépőszobája az akadémiai munkásságnak, amelyet jól jellemez, hogy szinte valamennyi oktatónk TDK-sként kezdte pályafutását. Azoknak is hasznára válhat a diákkör, akik az alapképzés után nem kívánják folytatni tanulmányaikat, mivel ez lehet első, valódi szakmai feladatukat, a szakdolgozat-készítés előtt megtanulhatják a műszaki-tudományos dolgozatok összeállításának fortélyait és fejleszthetik előadói képességeiket.

 Akinek ez a rövid ismertető felkeltette érdeklődését, keresse fel Intézetünk oktatóit vagy a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) vezetőit:

Prof. Dr. Sidor Jurij, egyetemi tanár, intézeti TDT elnök

SEK SMI, B004, js@inf.elte.hu

Dr. Safranyik Ferenc, egyetemi docens, intézeti TDT alelnök

SEK SMI, B203, sf@inf.elte.hu

2019 novemberi TDK konferencia helyezettei

2019 novemberi TDK konferencia