Egyetemi alapozó és tanulásmódszertan kurzus

Az első féléves kurzus célja, hogy felkészítse az elsőéves hallgatókat az egyetemi élet kihívásaira, az önálló tanulási készségek, problémamegoldó gondolkodásmód, valamint a tanulási motiváció fejlesztésén keresztül.

A kurzus során a résztvevők megismerik saját tanulásmódszertani attitűdjüket, hatékony tanulási módszereket sajátítanak el annak érdekében, hogy felismerjék a számukra legmegfelelőbb módszereket a sikeres tanulmányok elvégzéséhez. További cél a saját motivációs háttér megalapozása a műszaki és informatikai pálya irányába. Emellett a tréningnek csapatépítő célzata is van, hiszen a csoportokba levő beágyazottság segíti a közös egyetemi előrehaladást.

A kurzus 2 részre bontható:

  • 30 órás tréning, ahol a tanulásmódszertani és személyes, életvezetési készségek és csoportkészségek fejlesztése történik csoportban.
  • Heti rendszerességű csoportóra: mentoróra a szorgalmi időszakban, ahol egy egyetemi oktató (Mentor-oktató) és egy Senior hallgató segíti az elsőéves diákok intergrálódását az egyetemi környezetbe.

Egy kis ízelítő a tematikából:

✔ Egyetemi identitás
✔ Tanulásmódszertan: Tanulási önismeret- A tanuláshoz köthető készségek fejlesztése
✔ Időmenedzsment – A tanulás célorientált és hatékony szervezése
✔ Tanulási motiváció
✔ Projektmenedzsment
✔ Vizsgadrukk és stresszkezelés
✔ Prezentációs készség
✔ Csapatépítés