Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. az energiaszektor meghatározó szereplője, emellett kulcsszerepe van Szombathely energiaellátásában. A vállalat mind a lakosság, mind az intézmények és egyéb felhasználók számára előnyös feltételeket kínál. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. célja felhasználó-központú szolgáltatás kialakítása, amely korszerű és környezetbarát technológiák alkalmazásával biztosítja a fogyasztók számára a gazdaságos, biztonságos és hatékony szolgáltatást.

Társaságunk feladatai közé tartozik a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése; fűtési-és használati melegvíz-szolgáltatás; villamosenergia-termelés, valamint hőtermelő-, hőelosztó- és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése. Szombathely távhőrendszere jelenleg 8 – részben összekötött  kazánházból áll, az összes beépített teljesítmény 91 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere csaknem 20 km saját tulajdonban lévő primer távvezeték-hálózatból és megközelítőleg 370 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll. Alaptevékenységünk során közel 11.000 lakossági és 500 közüzemi felhasználónak nyújtunk  távfűtési hőszolgáltatást és melegvíz-ellátást. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000 lm3, az összes éves értékesített hőmennyiség átlagosan 380.000 GJ.

Cégünk célkitűzése, hogy modern technológia, korszerű módszerek alkalmazásával, alacsony károsanyag-kibocsátás mellett biztosítson magas hatásfokkal előállított energiát. Szolgáltatásunkkal hozzá kívánunk járulni Szombathely Klímavédelmi és Energia Stratégiájának megvalósításához, városunk környezeti értékeinek, tiszta levegőjének megőrzéséhez a következő generációk számára. Környezeti és társadalmi felelősségtudatunkat képviseli Mikes Kelemen utcai bio-fűtőművünk, melyet büszkén állítottunk városunk lakóinak szolgálatába. Célunk továbbá, hogy a távhőszolgáltatást közelebb hozzuk a szombathelyiekhez, megismerjék cégünket, az általunk kínált lehetőségeket, biztonságos és kényelmes szolgáltatásunkat, továbbá felhívjuk a figyelmet a távhő környezetbarát sajátosságaira.

Mi vár a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél a duális képzésben résztvevőkre?

  • fejlődési, továbbképzési lehetőség
  • környezettudatosságra, megújuló energiaforrások használatára törekvő munkáltató
    kulturált munkakörnyezet
  • stabil jelenlét az energiaszektorban

Honlap:

www.szomtav.hu