Kezdőlap

A SZG Wiki wikiből

Szakismertető

Eötvös Loránd Tudományegyetem – Informatikai Kar - Savaria Műszaki Intézet

Duális gépészmérnöki szak (BSc)

Kapcsolattartó: Dr. Bak Árpád
Telefon: 94/504-381
E-mail: ab@inf.elte.hu
Web oldal: smi.inf.elte.hu

Az alapszak általános tartalma

A duális gépészmérnöki BSc képzés tartalmát természettudományi alapismeretek (matematika, kémia, fizika, mechanika), gazdaságtani és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalatgazdaságtan, jog stb.), szakmai ismeretek (anyagszerkezettan és anyagvizsgálat, gépelemek, gépszerkesztés, fémek technológiája, gépgyártástechnológia, irányítástechnika, forgácsolások, hidraulika, pneumatika, robottechnika stb.) és szabadon választható tárgyak alkotják. A tanulmányokat szakdolgozat készítés zárja.

A duális képzésről

A képzés egy hagyományos, esetünkben gépészmérnök BSc képzésre épülve, annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. Az országosan is újszerű képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek Karunkon történő elsajátítása mellett, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővítik a partner vállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során. A képzést a hagyományos BSc képzéseknél lényegesen hosszabb, összesen 22 hét/tanév vállalati gyakorlat, valamint a partnervállalatok és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. Az így kialakított képzési rendszerben olyan versenyképes, biztos szakmai alapokkal rendelkező és a jelenlévő legújabb technológiákat készség szinten ismerő munkavállaló kerül ki az egyetemről, aki azonnal – több hónapos vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is –, képes hatékonyan a munka világába lépni.


Miért jó duális hallgatónak lenni?

Miért jó duális hallgatónak lenni?

  • A duális hallgató már egyetemi évei alatt vállalati gyakorlatot szerez;
  • A duális hallgató legjobb gyakorlati szakemberektől tanul és a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg;
  • A duális hallgató azért, hogy gyakorlati szakmai ismereteit e keretek között elmélyíti havi juttatást kap a vele szerződő cégtől;
  • A duális hallgatót – ha a folyamatos mérések során jól teljesít – biztos állásajánlat várja végzéskor.

Miért kihívás duális hallgatónak lenni?

  • A duális hallgatótól a vele szerződő partnervállalat elvárja a motiváltságot, fegyelmezettséget, tanulni és teljesíteni akarást, a mintatanterv szerinti haladást, vagyis azt, hogy minden tantárgyat akkor teljesítsen és sikeresen, amikor az a tantervben szerepel.
  • A duális hallgató időbeosztása szorosabb, nincsenek hosszú „vakációk”, a hosszabb vállalati gyakorlat miatt szabadsága egy évben mindössze 4 hét.


További információk a képzésről

A hagyományos és duális gépészmérnöki BSc képzésre felvételt nyert hallgatókat jól felkészült, külföldi egyetemi tapasztalatokkal is rendelkező oktatók tanítják majd. Az oktatók a tananyagot – főképpen a műszaki tárgyak esetében, ahol a technológiai fejlődés rövid idő alatt is jelentős – minden évben a legújabb kutatási, state-of-the-art, eredményekkel egészítik ki, hogy a végzett gépészmérnökök versenyképes tudással rendelkezve lépjenek az iparba, vagy folytassák tanulmányaikat. Az oktatás során a hangsúly a modern gyártástechnológiai- és tervezési eljárásokon lesz. A hallgatók megismerik a ma minden iparvállalatnál alkalmazott, számítógéppel támogatott tervezést, illetve gyártást (Computer Aided Design /CAD/, Computer Aided Manufacturing /CAM/), a folyamatot a gyártmány megtervezésétől kezdve a konkrét megvalósításig követve. Természetesen a hallgatók más típusú kompetenciák kialakítására is specializálódhatnak. Többek között lehetőség van áramlástani, biomechanikai, tribológiai jellegű kutatásokba is bekapcsolódni, mely kutatásokat – az intézeti kapcsolatok révén – nemzetközi kutatóműhelyekben is folytathatnak. Az ilyen kutatási programban sikeresen részt vevő hallgatók alkalmassá válhatnak mesteri oklevél, illetve doktori fokozat megszerzésére is. A Savaria Műszaki Intézet nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik a különféle csereprogramokban való részvételt is.


Felvételi

Felvételi követelmények a duális gépészmérnöki BSc képzésre

  • Jelentkezzen az alábbi internetes felületen az adatlap kitöltésével legkésőbb 2019. január 29-ig, és válassza ki, hogy melyik partnercégnél szeretné tanulmányait folytatni: partnerek.

  • Ezt követően értesítik a további teendőkről, behívják interjúra e-mailen vagy telefonon. Az interjú után értesítést kap arról, hogy a vállalat a sikeres egyetemi felvételi után azonnal hajlandó vele a duális képzésre vonatkozó szerződést megkötni, vagy várólistára kerül.

  • Ezek után a következő teendője, hogy: jelentkezik a Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának duális gépészmérnöki BSc alapszakára a központi felvételi eljárás keretében 2019. február 15-ig. felvi.hu

A felvételi folyamat kétlépcsős, a képzésben való részvétel feltétele, hogy a vállalati meghallgatást követően az egyetemre is felvételt nyerjen a hallgató. Tehát mindkét feltételnek egyszerre kell megfelelnie!

Sikeres felvételi esetén a cégek által kiválasztott hallgatók a képzés időtartamára kiemelt pénzbeli juttatásban részesülnek.
A végleges felvételi döntésről 2019 júliusában kap értesítést.
Amennyiben bármilyen kérdése van, küldje el elérhetőségeinkre. Jelentkezésére rövidesen válaszolni fognak! (szombathelyigepesz@inf.elte.hu)

Felvételi a hagyományos gépészmérnöki BSc képzésre

A ELTE IK Savaria Egyetemi Központjában a gépészmérnöki BSc képzés hagyományos rendszerben is indul. Ebben az esetben is legkésőbb 2019. február 15-ig kell leadnia felvételi jelentkezését a szakra. [www.felvi.hu]

A végleges felvételi döntésről 2019 júliusában kap értesítést.
Amennyiben bármilyen kérdése van, küldje el elérhetőségeinkre. Jelentkezésére rövidesen válaszolni fognak! (szombathelyigepesz@inf.elte.hu)

Az egyetemi központi felvételi eljárás jellemzői

A december közepén megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóval válnak elérhetővé a felsőoktatási intézmények 2019. szeptemberében indítandó képzései, így a szombathelyi gépészmérnöki BSc alapképzés is. A tájékoztató kizárólag online formában érhető el a felvi.hu www.felvi.hu weblapon.

Jelentkezésre 2019 február 15-ig nyílik lehetősége az érdeklődőknek a felvi.hu www.felvi.hu portál E-felvételi szolgáltatásán keresztül. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha az E-felvételiben rögzített adatokat jelentkezéskor a felvételiző megfelelő módon hitelesíti.

A hét féléves gépészmérnöki BSc alapképzés a Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának (Karkód: ELTE-IK) kínálatában érhető el nappali tagozatos állami ösztöndíjas, valamint önköltséges formában (ANA, ANK). A jelentkezési határidőt követően a jelentkezők július 10-ig pótolhatják azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor még nem állnak rendelkezésükre (pl. érettségi bizonyítvány). Fontos, hogy a jelentkezés során, de legkésőbb a dokumentumpótlás határidejéig minden jogszabály (pl. nyelvvizsga), vagy képzési terület (pl. tanulmányi verseny) alapján adható többletpontra jogosító igazolást csatoljon a jelentkező.

Figyelem! 2019-ben nem vehető fel alapképzésre az a jelentkező, aki többletpontok nélkül nem éri a 280 pontot, kivéve, ha a jelölt emelt szintű érettségi miatt jogosult többletpontra!

A gépészmérnöki BSc alapképzés esetében a felvételi pontok számításánál a matematika mellett biológia, fizika, informatika, kémia vagy a területhez kapcsolódó szakmai előkészítő tárgyakból szerzett érettségi eredményt vehetnek figyelembe. A felsorolt tárgyakból a felvételhez elegendő a középszintű érettségi! Az a felvételiző, aki állami ösztöndíjas képzésre nyer felvételt a beiratkozással vállalja az ösztöndíjas képzésben való részvétel sajátos feltételeit, azaz, hogy a képzési idő másfélszerese alatt oklevelet szerez, valamint, hogy a végzést követő időszakban az állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyarországi munkaviszonyt tart fenn.

Ipari partnereink