Előadóként és Gyakorlatvezetőként a Genti Egyetemen

- Fracture and deformation behavior of metals;

- Non-ferrous metals;

- Materials Characterization;

- Physical Materials Science;

- Microstructural characteristics of materials.