Jelentkezés

Szakismertető

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KAR SAVARIA MŰSZAKI INTÉZET

Duális gépészmérnöki szak (BSc)

Kapcsolattartó: Dr. Bak Árpád
Telefon: 94/504-481
E-mail: ab@inf.elte.hu
Web oldal: smi.inf.elte.hu  

Az alapszak általános tartalma:

A duális gépészmérnöki BSc képzés tartalmát természettudományi alapismeretek (matematika, kémia, fizika, mechanika), gazdaságtani és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalatgazdaságtan, jog stb.), szakmai ismeretek (anyagszerkezettan és anyagvizsgálat, gépelemek, gépszerkesztés, fémek technológiája, gépgyártástechnológia, irányítástechnika, forgácsolások, hidraulika, pneumatika, robottechnika stb.) és szabadon választható tárgyak alkotják. A tanulmányokat szakdolgozat készítés zárja.

A duális képzésről:

A képzés egy hagyományos, esetünkben gépészmérnök BSc képzésre épülve, annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. Az országosan is újszerű képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek Karunkon történő elsajátítása mellett, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővítik a partner vállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során. A képzést a hagyományos BSc képzéseknél lényegesen hosszabb, összesen 22 hét/tanév vállalati gyakorlat, valamint a partnervállalatok és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. Az így kialakított képzési rendszerben olyan versenyképes, biztos szakmai alapokkal rendelkező és a jelenlévő legújabb technológiákat készség szinten ismerő munkavállaló kerül ki az egyetemről, aki azonnal – több hónapos vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is –, képes hatékonyan a munka világába lépni.

Miért jó duális hallgatónak lenni?

  • a duális hallgató már egyetemi évei alatt vállalati gyakorlatot szerez;
  • a duális hallgató legjobb gyakorlati szakemberektől tanul és a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg;
  • a duális hallgató azért, hogy gyakorlati szakmai ismereteit e keretek között elmélyíti havi juttatást kap a vele szerződő cégtől;
  • a duális hallgatót – ha a folyamatos mérések során jól teljesít – biztos állásajánlat várja végzéskor.

Miért kihívás duális hallgatónak lenni?

  • a duális hallgatótól a vele szerződő partnervállalat elvárja a motiváltságot, fegyelmezettséget, tanulni és teljesíteni akarást, a mintatanterv szerinti haladást, vagyis azt, hogy minden tantárgyat akkor teljesítsen és sikeresen, amikor az a tantervben szerepel.
  • a duális hallgató időbeosztása szorosabb, nincsenek hosszú „vakációk”, a hosszabb vállalati gyakorlat miatt szabadsága egy évben mindössze 4 hét.

További információk a képzésről:

A hagyományos és a duális gépészmérnöki BSc képzésre felvételt nyert hallgatókat jól felkészült, külföldi egyetemi tapasztalatokkal is rendelkező oktatók tanítják majd. Az oktatók a tananyagot – főképpen a műszaki tárgyak esetében, ahol a technológiai fejlődés rövid idő alatt is jelentős – minden évben a legújabb kutatási, state-of-the-art, eredményekkel egészítik ki, hogy a végzett gépészmérnökök versenyképes tudással rendelkezve lépjenek az iparba, vagy folytassák tanulmányaikat. Az oktatás során a hangsúly a modern gyártástechnológiai- és tervezési eljárásokon lesz. A hallgatók megismerik a ma minden iparvállalatnál alkalmazott, számítógéppel támogatott tervezést, illetve gyártást(Computer Aided Design /CAD/, Computer Aided Manufacturing /CAM/),a folyamatot a gyártmány megtervezésétől kezdve a konkrét megvalósításig követve. Természetesen a hallgatók más típusú kompetenciák kialakítására is specializálódhatnak. Többek között lehetőség van áramlástani, biomechanikai, tribológiai jellegű kutatásokba is bekapcsolódni, mely kutatásokat – az intézeti kapcsolatok révén – nemzetközi kutatóműhelyekben is folytathatnak. Az ilyen kutatási programban sikeresen részt vevő hallgatók alkalmassá válhatnak mesteri oklevél, illetve doktori fokozat megszerzésére is. A Savaria Műszaki Intézet nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik a különféle csereprogramokban való részvételt is.

Felvételi

Felvételi követelmények a duális gépészmérnöki BSc képzésre:

  1. Jelentkezzen az alábbi internetes felületen az adatlap kitöltésével legkésőbb 2020. január 29.-ig, és válassza ki, hogy melyik partnercégnél szeretné tanulmányait folytatni: http://www.szombathelyigepesz.hu. A cégekről rövid leírást a szombathelyigepesz.hu weboldal, Partnerek/Ipari partnerek menüpontban talál.
  1. Ezt követően értesítik a további teendőkről, behívják interjúra e-mailen vagy telefonon. Az interjú után értesítést kap arról, hogy a vállalat a sikeres egyetemi felvételi után azonnal hajlandó vele a duális képzésre vonatkozó szerződést megkötni, vagy várólistára kerül.

Ezek után a következő teendője, hogy:

  1. Jelentkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának gépészmérnöki BSc alapszakára a központi felvételi eljárás keretében 2020. február 15-ig. www.felvi.hu

A felvételi folyamat kétlépcsős, a képzésben való részvétel feltétele, hogy a vállalati meghallgatást követően az egyetemre is felvételt nyerjen a hallgató. Tehát mindkét feltételnek egyszerre kell megfelelnie!

Sikeres felvételi esetén a cégek által kiválasztott hallgatók a képzés időtartamára kiemelt pénzbeli juttatásban részesülnek.

A végleges felvételi döntésről 2020 júliusában kap értesítést.

Amennyiben bármilyen kérdése van, küldje el elérhetőségeinkre. Jelentkezésére rövidesen válaszolni fognak! (ab@inf.elte.hu)

Felvételi a hagyományos gépészmérnöki BSc képzésre:

Az ELTE IK szombathelyi képzési helyén a gépészmérnöki BSc képzés hagyományos rendszerben is indul. Ebben az esetben is legkésőbb 2020. február 15-ig kell leadnia felvételi jelentkezését a szakra. www.felvi.hu

A végleges felvételi döntésről 2020 júliusában kap értesítést.

Amennyiben bármilyen kérdése van, küldje el elérhetőségeinkre. Jelentkezésére rövidesen válaszolni fognak!

Az egyetemi központi felvételi eljárás jellemzői

A december közepén megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóval válnak elérhetővé a felsőoktatási intézmények 2020. szeptemberében indítandó képzései, így a szombathelyi gépészmérnöki BSc alapképzés is. A tájékoztató kizárólag online formában érhető el a www.felvi.hu weblapon.

Jelentkezésre 2020. február 15-ig nyílik lehetősége az érdeklődőknek a www.felvi.hu portál E-felvételi szolgáltatásán keresztül. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha az E-felvételiben rögzített adatokat jelentkezéskor a felvételiző megfelelő módon hitelesíti.

A hét féléves gépészmérnöki BSc alapképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának (Karkód: ELTE-IK) kínálatában érhető el nappali tagozatos állami ösztöndíjas, valamint önköltséges formában (ANA, ANK). A jelentkezési határidőt követően a jelentkezők július 10-ig pótolhatják azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor még nem állnak rendelkezésükre (pl. érettségi bizonyítvány). Fontos, hogy a jelentkezés során, de legkésőbb a dokumentumpótlás határidejéig minden jogszabály (pl. nyelvvizsga), vagy képzési terület (pl. tanulmányi verseny) alapján adható többletpontra jogosító igazolást csatoljon a jelentkező.

Figyelem!! 2019-ben az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot!

A gépészmérnöki BSc alapképzés esetében a felvételi pontok számításánál a matematika mellett biológia, fizika, informatika, kémia vagy a területhez kapcsolódó szakmai előkészítő tárgyakból szerzett érettségi eredményt vehetnek figyelembe. A felsorolt tárgyakból a felvételhez elegendő a középszintű érettségi! Az a felvételiző, aki állami ösztöndíjas képzésre nyer felvételt a beiratkozással vállalja a hallgatói ösztöndíjszerződés feltételeit, azaz, hogy a képzési idő másfélszerese alatt oklevelet szerez, valamint, hogy a végzést követő időszakban az állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyarországi munkaviszonyt tart fenn.

Adatok betöltése, kérem várjon...