Intézetünk oktatója, dr. Kollár László egyetemi docens mutatta be az Új Nemzeti Kiválóság Program záró konferenciáján sikeres kutatásait.

A 2018/19-es tanévben hirdetett Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) záró konferenciájára 2019. május 23-án került sor az ELTE Lágymányosi Campusán, Budapesten. Az ÚNKP az Emberi Erőforrások Minisztériuma programja a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatása céljából. A 2018/19-es tanévben több mint 300 graduális és posztgraduális hallgató, doktorjelölt és fiatal oktató/kutató nyerte el ezt a támogatást az ELTE-n. A program zárásaként az ELTE záró konferenciát szervezett a Lágymányosi Campus-án, ahol a kutatási tervekben vállalt feladatok és a kutatási eredmények ismertetésére került sor. Az előadások 18 szakterületi szekcióban zajlottak.

A program keretében több szinten hirdettek meg kutatói ösztöndíjakat. Ezek közül dr. Kollár László, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet egyetemi docense, a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat nyerte el. Ezt az ösztöndíjat olyan kutatók pályázhatták meg, akik kiemelkedő tudományos kutatási eredményeket tudnak felmutatni, és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában is részesülnek. Dr. Kollár László előadásának címe Energia szállító és átalakító rendszerek dinamikai problémái, aminek keretében arról a három témáról beszélt, amivel az ösztöndíj keretében foglalkozott az elmúlt év során, és amibe három szakdolgozatát író BSc hallgató is bevonásra került. Az egyik téma a villamos távvezetékek felfüggesztését ellátó szigetelő és az azt tartó oszlopnak a dinamikai vizsgálata olyan természeti hatások következtében, mint a szél vagy a vezetékről lehulló nagy mennyiségű jég. A másik két téma a szélerőműveket érő természeti hatásokkal foglalkozik. Ezek egyikében a kutató azt vizsgálta, hogy a szélkerékre ráfagyó jég hogyan változtatja meg az aerodinamikát, és ezáltal milyen mértékben romlik a szélerőmű teljesítménye. A másik témában a szélkerék hossza mentén kialakuló változó szélsebesség figyelembevételével modellezte, hogy milyen terhelés éri mozgás közben a szélkereket.