Örömmel tudatjuk, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénuma a közelmúlti ülésén a MAB Műszaki Tudományi Bizottságának (MTB) tagjává választotta Prof. Dr. Horváth Bélát, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet egyetemi tanárát.

Örömmel tudatjuk, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénuma a közelmúlti ülésén a MAB Műszaki Tudományi Bizottságának (MTB) tagjává választotta Prof. Dr. Horváth Bélát, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet egyetemi tanárát.

A MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) a magyar felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület, amely a törvényben szabályozott módon közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban, különös tekintettel a doktori iskolákra. A MAB feladata megvizsgálni, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, "akkreditálja" a vizsgált intézményt vagy programot. A MAB egyéb tevékenységei között szerepel pl. az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok véleményezése, állásfoglalás a felsőoktatás minőségét érintő különböző kérdésekben.

Prof. Dr. Horváth Béla a szombathelyi duális gépészmérnök képzés alapító szakvezetője, valamint a Savaria Műszaki Intézet korábbi intézetigazgatója, akinek eddigi munkája nagymértékben hozzájárult a szombathelyi duális gépészmérnök-képzés eredményességéhez.

Gratulálunk a rangos szakmai elismeréshez!