Nevezett a magas kitüntetést eddigi eredményes szakmai munkásságáért, ezen belül elsősorban a szombathelyi duális gépészmérnök-képzés szervezésében és elindításában kifejtett tevékenységéért érdemelte ki.

Prof. Dr. Horváth Béla okl. gépészmérnök, okl. mérnök-tanár, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, 2017-ig a Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE), jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) habilitált egyetemi tanára. A NymE Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetének, ill. jogelődjeinek igazgatója 1985-2014 között. 2014-2017-ig megbízottként vezeti a NymE szombathelyi Természettudományi és Műszaki Karának Savaria Műszaki Intézetét. Okl. gépészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerezte, 1973-ban.

2013. őszétől szakfelelősként szervezi a NymE Természettudományi és Műszaki Karán 2015. szeptemberétől indult, ma az ELTE Informatikai Karán folyó duális gépészmérnöki BSc képzést.

Szakterülete az erdőgazdasági gépesítés. Eddigi munkássága során számos kutatási projektben vett részt irányítóként és résztvevőként. Részese – együttműködve a hazai erdészeti gépgyártókkal – számos hazai erdészeti gépfejlesztésnek (pl. csemetekerti gépsor, energetikai faültetvény döntő-aprító-gépcsalád, erdészeti többcélú kihordó).

Tagja számos tudományos és társadalmi szervezetnek, közöttük a Magyar Tudományos Akadémia Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottságának, elnöke a Gépipari Tudományos Egyesület Soproni Szervezetének és az Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztályának. 1997-2007-ig tagja a Gépgyártástechnológia (ma: Gépgyártás) c. folyóirat Szerkesztőbizottságának, 2008-tól (napjainkban is) a Járművek és Mobilgépek c. folyóirat, 2012-től pedig a Mezőgazdasági Technika és a Hungarian Agricultural Engineering c. folyóiratok Szerkesztőbizottságának is. 2018-tól tagja a MAB Műszaki Tudományi Bizottságának.

Szakirodalmi munkássága széles körű, számos szak- és tankönyv társszerzője, szakmai publikációinak száma 500 körüli. 2003-ban szerkesztésében jelent meg az „Erdészeti gépek” című szak- és tankönyv, melynek átdolgozott, bővített kiadása 2015-ben került a szakközönség elé.

Ezúton gratuláunk a magas rangú kitüntetéshez!