Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat nyert dr. Kollár László, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet egyetemi docense.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat nyert dr. Kollár László, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet egyetemi docense. A kutatási téma címe Energia szállító és átalakító rendszerek dinamikai problémái. Dr. Kollár László 2016-ban nyerte el a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat 3 évre. A Bolyai+ Ösztöndíj ehhez kapcsolódik, céljai között szerepel a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, és a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása. Az ösztöndíj ezáltal támogatja a kutatás szakirodalmának leírását és megvitatását mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóval, valamint alap vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozatának vagy TDK munkájának témavezetését. Az ösztöndíj hangsúlyt helyez továbbá a kutatás eredményeinek a fogadó felsőoktatási intézményen kívüli konferencián való ismertetésére, ill. ismeretterjesztő cikkek vagy interjúk publikálására.

Kutatási téma: Az energia átalakító és szállító rendszereket érő dinamikus hatások jelentősen lecsökkenthetik azok élettartamát vagy működési tartományát. Ez indokolja az ilyen problémák tanulmányozását és megértését, majd pedig olyan beavatkozások alkalmazását, amelyek következtében az ilyen nem kívánt hatások kisebb károkat okoznak. A projekt keretében végzett kutatás két fő területre koncentrál. Az egyik a távvezetékek esetén a vezeték felfüggesztését ellátó szigetelő és az azt tartó oszlopnak a vizsgálata a kábelről átadódó statikus és dinamikus terhelések figyelembevételével. Ennek azért van különös jelentősége, mert a vezetékek lengésének következtében gyakran nem (vagy nem csak) a vezeték károsodik, hanem az a szerkezet, amely a vezetéket tartja. A projekt másik célja annak meghatározása, hogy a szélerőművek lapátjain különböző meteorológiai körülmények között milyen formájú jég alakul ki, és az hogyan befolyásolja a lapát aerodinamikáját. Ez választ ad arra, hogy milyen jegesedési körülmények között lehetséges a szélerőmű használata, ill. mikor fagy a lapátra olyan mennyiségű és alakú jég, ami az átmeneti leállítást indokolja.

Az ösztöndíj 10 hónapra szól 2018 szeptemberétől kezdődően, és a szerződés aláírására 2018. október 19-én került sor.