Duális képzés

Duális gépészmérnök szak (BSc) álalános leírás

A képzés a hagyományos gépészmérnök BSc oktatásra épül, de annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. Az országosan is újszerű képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek Egyetemünkön történő elsajátítása mellett, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővítik a partner vállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

A legújabb autóipari technológiák ipari partnereinktől!


Miért jó duális hallgatónak lenni?


Ösztöndíjak a duális képzésben:


 • Duális ösztöndíj, garantált átlag 96.000 Ft/hó 2019-től.
 • Állami tanulmányi ösztöndíj, akár 40.000 Ft/hó.
 • ELTE kiválósági ösztöndíj, 400 pont felett 40.000 Ft/hó; 450 pont felett 80.000 Ft/hó!
 • Köztársasági ösztöndíj, a kimagasló hallgatóknak tíz hónapon keresztül 34.000 Ft/hó.
 • Szombathely visszavár felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj: 50.000 Ft/hó.

Felvételi folyamat a duális gépészmérnök képzésre:


 • 1. Jelentkezz az alábbi internetes felületen az adatlap kitöltésével legkésőbb 2019. február 11.-ig. Válaszd ki, hogy melyik partnercégnél szeretnéd tanulmányait folytatni.
 • 2. Ezt követően meghívunk egy személyes beszélgetésre
 • 3. A sikeres interjú esetén értesítünk, hogy a vállalat a központi egyetemi felvételi után megköti Veled a szerződést a duális képzésre.
 • 4. Fontos: Jelentkezni kell a felvi.hu-n az ELTE IK duális gépészmérnöki BSc alapszakára is, a központi felvételi eljárás keretében is 2019. február 15-ig: www.felvi.hu (ELTE IK néven keresd)
 • A képzésben való részvétel feltétele, hogy a vállalati meghallgatást követően az egyetemre is felvételt nyerjen a hallgató. Tehát mindkét feltételnek egyszerre kell megfelelni!

  A képzési idő lejártával a jogviszony megszűnik minden kötöttség nélkül!

Érettségi követelmények:


 • A gépészmérnöki BSc alapképzés a felvételi pontok számításánál a matematika mellett biológia, fizika, informatika, kémia vagy a területhez kapcsolódó szakmai előkészítő tárgyakból szerzett érettségi eredményt vehetsz figyelembe. A felsorolt tárgyakból a felvételhez elegendő a középszintű érettségi!

Miért kihívás duális hallgatónak lenni?

 • Természetesen a partnervállalat elvárja a motiváltságot, fegyelmezettséget, a mintatanterv szerinti haladást, vagyis azt, hogy minden tantárgyat akkor teljesíts és sikeresen, amikor az a tantervben szerepel.
 • A duális hallgató időbeosztása szorosabb, a vállalati gyakorlat miatt szabadság egy évben mindössze 4 hét.

A képzést a hagyományos BSc képzéseknél lényegesen hosszabb, összesen 22 hét/tanév vállalati gyakorlat, valamint a partnervállalatok és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. Az így kialakított képzési rendszerben olyanversenyképes, biztos szakmai alapokkal rendelkező és a jelenlévő legújabb technológiákat készség szinten ismerő munkavállaló kerül ki az egyetemről, aki azonnal – több hónapos vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is –, képes hatékonyan a munka világába lépni.

Fontos: a képzési idő lejártával, a hallgatói jogviszony megszűnésével és a duális is jogviszony is megszűnik, minden kötöttség nélkül!

Az alapszak általános célkitűzései:

A duális gépészmérnöki BSc képzés tartalmát természettudományi alapismeretek (matematika, kémia, fizika, mechanika), gazdaságtani és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalat-gazdaságtan, jog stb.), szakmai ismeretek (anyagszerkezettan és anyagvizsgálat, gépelemek, gépszerkesztés, fémek technológiája, gépgyártástechnológia, irányítástechnika, forgácsolások, hidraulika, pneumatika, robottechnika stb.) és szabadon választható tárgyak alkotják. A tanulmányokat szakdolgozat készítés zárja.
A tantárgyi hálóterv ide kattintva elérhető!

A további információk a képzésről:

A hagyományos és duális gépészmérnöki BSc képzésre felvételt nyert hallgatókat jól felkészült, külföldi egyetemi tapasztalatokkal is rendelkező oktatók tanítják. Az oktatók a tananyagot – főképpen a műszaki tárgyak esetében, ahol a technológiai fejlődés rövid idő alatt is jelentős – minden évben a legújabb kutatási, state-of-the-art, eredményekkel egészítik ki, hogy a végzett gépészmérnökök versenyképes tudással rendelkezve lépjenek az iparba, vagy folytassák tanulmányaikat.

Az oktatás során a hangsúly a modern gyártástechnológiai- és tervezési eljárásokon lesz. A hallgatók megismerik a ma minden iparvállalatnál alkalmazott, számítógéppel támogatott tervezést, illetve gyártást (Computer Aided Design /CAD/, Computer Aided Manufacturing /CAM/), a folyamatot a gyártmány megtervezésétől kezdve a konkrét megvalósításig követve.

  
A legújjab CAD/CAM megoldások a laborjainkban

Természetesen a hallgatók más típusú kompetenciák kialakítására is specializálódhatnak. Többek között lehetőség van áramlástani, biomechanikai, tribológiai jellegű kutatásokba is bekapcsolódni, mely kutatásokat – az intézeti kapcsolatok révén – nemzetközi kutatóműhelyekben is folytathatnak. Az ilyen kutatási programban sikeresen részt vevő hallgatók alkalmassá válhatnak mesteri oklevél, illetve doktori fokozat megszerzésére is.

A Savaria Műszaki Intézet nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik a különféle csereprogramokban való részvételt is.

Képzési idő:

7 félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A gépészmérnöki alapszak megszerzése után lehetőség van bármely hazai, vagy külföldi egyetemen megkezdeni a mesterfokozatot mérnöki tudományterületen.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az itt végzett gépészmérnökök igen jó eséllyel tudnak elhelyezkedni az ipari partnereinknél, illetve az ország egész területén lévő ipari cégeknél.

Kapcsolattartó: Dr. Bak Árpád
Telefon: 94/504-481
E-mail:ab@inf.elte.hu

Adatok betöltése, kérem várjon...