A pneumatika-hidraulika labor korszerű folyamatirányítási eszközöket tartalmaz, amelyek a szombathelyi műszaki képzéseket támogatják. A korszerű hidraulikus és pneumatikus vezérlések ismerete nélkülözhetetlen a korszerű ipari termelésben.

Dr. Fenyvesi Dániel mérnöktől megtudjuk: a hidraulikus rendszerek esetén a munkavégző közeg a hidraulika-olaj, pneumatikus rendszer esetén pedig a sűrített környezeti levegő. A munkaközeg fizikai sajátosságával összhangban, a hidraulikus rendszerrel nagyobb erőt és nyomatékot tudunk kifejteni (pl. présgép) ezzel szemben a pneumatikus rendszerrel kisebbet (pl. kisebb tömegű anyagok mozgatása az élelmiszeripari termelésben). A megnövelt nyomású munkavégző közeget csővezeték- és irányító szelepeken keresztül vezetjük a munkavégzés helyére. A munkavégzés történhet pl. megfogók, lineáris és forgó mozgást végző beavatkozók segítségével. A folyamatirányítás lényeges kulcseleme az alkalmazott szenzorok, amelyek a termelés folyamatáról szolgáltatnak adatokat (pl. nyomás, hőmérséklet, anyagtulajdonság megállapítása). Az irányító szelepek a működtető jelet a programozható logikai vezérlőtől (PLC) kapják, ami egy ipari számítógépnek tekinthető. A PLC a bemenő adatokat pedig a termelési oldalról, a szenzoroktól kapja. A folyamatmérnök feladata, hogy az alkalmazott termelési technológiával összhangban működjenek a folyamatirányító berendezések, ehhez tartozik pl. az ipari számítógépek programozása is.

A laboratóriumunkban megtalálható egy korszerű pneumatikus folyamatirányító rendszer is. A rendszer több egymásra épülő modulból áll, úgy mint anyagmozgató és szortírozó sor, amely szín és anyagtulajdonság alapján válogat beépített szenzorok segítségével. A szétválogatott elemeket egy hat szabadságfokú robotkar tölti fel a magas raktárba. Az egyes - felsorolt - modulok egy egységes technológiai sort alkotnak. Az egyes technológiai műveletet PLC-k vezérlik, amelyek így egymással is kommunikálnak.