Közel 400 középiskolás érdeklődő érkezett december 9-én a Savaria Egyetemi Központ és az ELTE első közös nyílt napján.

 

A Díszterem zsúfolásig megtelt a 10 órakor kezdődő központi programokra. A házigazda jogán dr. Németh István a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese köszöntötte a jelenlévőket és az ELTE megjelent vendégeit. Az ELTE részéről megtisztelte jelenlétével a programot prof. dr. Mezey Barna rektor, prof. dr. Surján Péter az ELTE TTK dékánja, dr. habil. Horváth Erzsébet az ELTE TTK dékánhelyettese, dr. Horváth Zoltán az ELTE IK dékánja, dr. Fehérvári Anikó az ELTE PPK dékáni megbízottja és Sujtó Attila az ELTE EHÖK elnöke.

Németh István kiemelte: történelmi pillanat ez, hiszen az ELTE ilyen minőségében még nem tartott tájékoztatót Szombathelyen.

Prof. dr. Mezey Barna rektor köszöntőjében leszögezte: az ELTE megérkezett Szombathelyre és ahogyan az A-épület homlokzatán olvasható, 2017. február 1-től Szombathely az ELTE részeként működik tovább. Kifejezte reményét, hogy az érdeklődők szívesen választják az ELTE-t, mint Magyarország első egyetemét – most már Szombathelyen is. A hallgatói kiválósági ösztöndíj alapítását is bejelentette a megjelenteknek: mindazon hallgatók, akik 400 pont feletti eredménnyel nyernek felvételt az ELTE-re, Szombathelyre, havi 40 000 forint, azok pedig, akik 450 pont feletti eredménnyel nyernek felvételt havi 80 000 forint ösztöndíjat kapnak az első tanulmányi évben.

Sujtó Attila ELTE EHÖK elnök köszöntőjében szólt a gazdag hallgatói lehetőségekről, amelyek ezután a szombathelyi campuson is elérhetőkké válnak az ELTE szárnyai alatt.

A központi előadásokban Márkus Attila Savaria Egyetemi Központ megbízottja és Gaspari Gábor a Savaria Egyetemi Központ koordinátora ismertették a felvételi eljárásrend legfontosabb szabályait, határidőit. Külön szó esett a jelentkezések módjáról, a szombathelyi sajátosságokról és specifikumokról, és a felsőoktatás pénzügyi vetületeiről is.

Az előadásokat követően a SEK egyetemistái kísérték körbe az egyetemi túrán (UNIV GUIDE TOUR) az érdeklődőket, bepillantva a sportcsarnokba, a kollégiumokba, egyetemi könyvtárba.

 

A délutáni kínálatot az ELTE négy karához illeszkedően szervezték. A Bölcsészettudományi karról dr. Borsodi Csaba dékánhelyettes érkezett, programot kínált az anglisztika, a germanisztika, a szlavisztika, a könyvtár, a Történelem, a Vizuális Művészeti és a Zenei Tanszék, bemutatták a magyartanár képzést. A Természettudományi Kart dr. Surján Péter dékán képviselte, a helyi oktatók bemutatták a szombathelyi képzéseket. A Pedagógiai és Pszichológiai kar dr. Fehérvári Anikót delegálta a szombathelyi nyílt napra. E kar égisze alatt a sportcsarnokban rendeztek programokat, az A épületben pedig a pályaorientációs beszélgetés kérdéseibe és a motivációs levél írásába avatták be az érdeklődőket. Az Informatika Kar dékánja, dr. Horváth Zoltán a Savaria Műszaki Intézetben tartott előadást az induló programtervező informatikus képzésről. A műszaki képzés népszerűsítésére laborlátogatásokat szerveztek, és az aulában interaktív kiállítással mutatkoztak be a duális gépészmérnökképzés partnercégei.

 

Ide írhatod a blogbejegyzésed ...